Παρεχομενες Υπηρεσιες

Γνωριζουμε τις αναγκες σας

Παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες συνεργαζόμενοι με τις κορυφαίες εταιρείες μηχανογράφησης.

Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης
 • Κατάρτιση πλάνου αποπληρωμής και ρυθμίσεις φορολογικών βαρών
 • Φορολογικές συμβουλές αποφυγής τεκμηρίων
 • Αποφυγή διπλής φορολόγησης εισοδημάτων κατοίκων εξωτερικού
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών υποθέσεων
 • Αιτήσεις κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Οικονομικες & Λογιστικες υπηρεσιες

 • Μηχανογραφική τήρηση, παρακολούθηση και έλεγχος λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών
 • Ενάρξεις – Συστάσεις, Μετατροπές, Διακοπές
 • Οργάνωση και εποπτεία εσωτερικού λογιστηρίου
 • Σύνταξη οικονομικών εκθέσεων (Reporting), προϋπολογιστικών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Φοροτεχνικες υπηρεσιες

 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α.
 • Υποβολή παρακρατούμενων φόρων
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος επιχειρήσεων και νομικών προσώπων
 • Κατάρτιση φορολογικού σχεδιασμού και ρυθμίσεις οφειλών
 • Επιτόπια υποστήριξη επιχειρήσεων σε φορολογικούς ελέγχους

Υπηρεσιες Μισθοδοσιας

 • Πλήρως μηχανογραφημένη έκδοση μισθοδοσίας επιχειρήσεων, αποδεικτικών πληρωμής προσωπικού και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
 • Διαχείριση προσλήψεων – απολύσεων και μεταβολών εργασιακής κατάστασης
 • Συμβουλευτική εργοδοτών σε θέματα ασφάλισης και εργασιακών σχέσεων

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Επιλογή επιχειρηματικού σχήματος
 • Συμβουλευτική ανάπτυξης – επέκτασης επιχειρήσεων και Startups
 • Κατάρτιση και καθοδήγηση σε αναπτυξιακούς νόμους και επιδοτούμενα προγράμματα
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση και καθοδήγηση σε θέματα χρηματοδοτήσεων